Speiderinfo - kontakt  - påmeldingSpeiderårsmøte i skihytta Kvervet 26. mars 2015

Speiderinfo - kontakt - påmelding

Har du noen som ønsker å begynne i speidern, vennligst kontakt Per Weibye på telefon 99360376 eller på per.weibye@gmail.com

Speiderarbeidet i Sømna:
Sømna KFUK-/KFUMspeidere er tilknyttet Helgeland krets av Norges KFUK-/KFUM-speidere.
Vi driver for tiden to patruljer

  • Stifinnere: 4.-5. kl: rødt skjerf
  • Vandrer: 6.-7.kl: blått skjerf/8.-10. kl: grønt skjerf

Venteliste?
Speideren drives stort sett av frivillige ledere. Ledergruppa bestemmer hvor stor speidergruppa til en hver tid skal være. Det kan medføre at det i perioder blir venteliste med å få delta i speidern.

Unntak:
Speidern er kontinuerlig i behov av foreldre som er villig til å ta på seg lederansvar. Dersom du kan gå inn som leder i speidern, går også dine barn i aktuell alder forran i køen og får bli med som speidere.

Kontakt Per dersom du har spørmål vedr dette.

Om speidermøtene:
Speidermøtene varer fra 18:00-19:30 hvis ikke annet er opplyst. Ta med speiderkniv og drikke på alle utemøter, varm drikke, hodelykt og refleksvest i mørketiden. Til utemøter kan du også ta med bålmat hvis du ønsker. Søtsaker får ikke bli med på speidermøtene. Programendringer kan forekomme. Info blir sendt på SMS samt lagt ut på hjemmesiden.

Speiderloven
Speiderne lover i sitt speiderløfte å leve etter speiderloven. Punktene i speiderloven viser hvordan vi ønsker å fremstå som speidere og hvilke idealer vi strekker oss mot. På den måten kan vi vokse som mennesker ved å la speiderloven prege våre liv.

1. En speider er åpen for Gud.
2. En speider er en god venn.
3. En speider kjenner og tar vare på naturen.
4. En speider er til å stole på.
5. En speider er nøysom.
6. En speider arbeider for fred.
7. En speider tar ansvar og viser vei.

Speiderløftet
KFUK-KFUM-speiderne har ett felles speiderløfte for alle medlemmer, uavhengig av alder. Speiderløftet avlegges av nye medlemmer når de tas opp som speidere, og fornyes når man går over i en ny arbeidsgren. Speiderløftet lyder slik: 
«I tro på Guds hjelp, lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Omlegging av speiderkontingenten
Ved årsskifte 2015/16 ble speidernes sentrale medlemsregister lagt om i sin helhet. Inntil i fjor innkrevde vi kontingent lokalt, på høsten hvert år. Med endringene i medlemsregisteret er også kontingentinnkrevingen flyttet til forbundet sentralt. De sender ut giro, og tidspunktet er nå flyttet fra høsten til våren. Det medfører at vi i speidergruppa lokalt må tilpasse oss et nytt system både med beløp, frister og perioder, noe som kan skape både forvirring og frustrasjon i en overgangfase.

Vi har i Sømnaspeiderne hatt en svært lav kontingent der mesteparten har gått til dekning av andre kontingenter. Den lokale speidergruppa på Sømna har derfor sittet igjen med et svært begrenset beløp. Av årskontingenten på kr 500,-, har vi sendt kr 445,- videre til dekning av forbunds- og kretskontingenter. Vi har heller aldri krevd inn kontingent for våre ledere. I stedet har gruppa dekket kontingenten for lederne slik at alle er dekket opp med forsikringer mm. Når nå kontingenten innkreves sentralt, er det ikke mulig for oss å fortsette en slik praksis. Vi greier heller ikke å videreføre vår lokale ordning med søskenrabatt. Forbundssystemet ligger også inne med en søsken- og familierabatt, men den er noe mindre. 

Forbundet har i mars 2016 sendt ut giro til alle speidere for betaling av speiderkontingenten. Vi ber om at denne blir betalt. Som det framgår av teksten, omfatter beløpet kun forbunds- og kretskontingent. Kontingenten for den lokale speidergruppa på Sømna er for 2016 satt i null. Dette grunner seg i to forhold: Grunnet ovennevnte omlegging, gikk speiderkontingenten som ble betalt høsten 2015, i sin helhet til speidergruppa lokalt. Dessuten har styret i Sømna-speiderne ennå ikke vedtatt størrelsen på kontingenten til den lokale gruppa. Når vedtaket kommer, vil det først få virkning fra og med 2017. 

Hvis ikke dette var forklarende nok, kan du rette spørsmål til Per på 99360376, per.weibye@gmail.com eller facebook.

Powered by Cornerstone