Speiderinfo - kontakt  - påmeldingSpeiderårsmøte i skihytta Kvervet 26. mars 2015

Speiderinfo - kontakt - påmelding

Har du noen som ønsker å begynne i speidern, vennligst kontakt Per Weibye på telefon 99360376 eller på per.weibye@gmail.com

Speiderarbeidet i Sømna:
Sømna KFUK-/KFUMspeidere er tilknyttet Helgeland krets av Norges KFUK-/KFUM-speidere.
Vi driver for tiden to patruljer

  • Vandrer I: 4.-6.kl: blått skjerf
  • Vandrer II: 7.-10. kl: grønt skjerf

Venteliste?
Speideren drives stort sett av frivillige ledere. Ledergruppa bestemmer hvor stor speidergruppa til en hver tid skal være. Det kan medføre at det i perioder blir venteliste med å få delta i speidern.

Unntak:
Speidern er kontinuerlig i behov av foreldre som er villig til å ta på seg lederansvar. Dersom du kan gå inn som leder i speidern, går også dine barn i aktuell alder forran i køen og får bli med som speidere.

Kontakt Per dersom du har spørmål vedr dette.

Om speidermøtene:
Speidermøtene er på torsdager og varer fra 18:00-19:30 hvis ikke annet er opplyst. Ta med speiderkniv og drikke på alle utemøter, varm drikke, hodelykt og refleksvest i mørketiden. Til utemøter kan du også ta med bålmat hvis du ønsker. Søtsaker får ikke bli med på speidermøtene. Programendringer kan forekomme. Info blir sendt på SMS samt lagt ut på hjemmesiden.

Speiderloven
Speiderne lover i sitt speiderløfte å leve etter speiderloven. Punktene i speiderloven viser hvordan vi ønsker å fremstå som speidere og hvilke idealer vi strekker oss mot. På den måten kan vi vokse som mennesker ved å la speiderloven prege våre liv.

1. En speider er åpen for Gud.
2. En speider er en god venn.
3. En speider kjenner og tar vare på naturen.
4. En speider er til å stole på.
5. En speider er nøysom.
6. En speider arbeider for fred.
7. En speider tar ansvar og viser vei.

Speiderløftet
KFUK-KFUM-speiderne har ett felles speiderløfte for alle medlemmer, uavhengig av alder. Speiderløftet avlegges av nye medlemmer når de tas opp som speidere, og fornyes når man går over i en ny arbeidsgren. Speiderløftet lyder slik: 
«I tro på Guds hjelp, lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Speiderkontingenten
Ved årsskifte 2015/16 ble speidernes sentrale medlemsregister lagt om i sin helhet. Tidligere innkrevde vi kontingent lokalt. Med endringene i medlemsregisteret er også kontingentinnkrevingen flyttet til forbundet sentralt. De sender ut giro en gang hvert år, som regel i februar/mars.

Den samlede speiderkontingenten er en sum av tre ulike kontigenter; der mesteparrten går til det nasjonale forbudet (kr 445,-), noe til Helgeland speiderkrets (kr 50,-), og det resterende til den lokale speidergruppa. Styret i Sømna KFUK-KFUM har vedtatt en maks årskontingent på totalt kr 600,- pr speider. Det innbærer at den lokale speidergruppa på Sømna sitter igjen med maksimalt kr 105,- av den totale årskontigenten pr speider. I tillegg gis det søsken- og familierabatt. 

Foresattes økonomi skal ikke være til hinder for å delta på våre speideraktiviteter. Derfor har Norges KFUK-KFUM-speidere, med støtte fra Bufdir, opprettet Speiderbutikkens Utstyrsfond.https://www.speiderbutikken.no/utstyrsfondet

Har du spørsmål, kontakt Per på 99360376, per.weibye@gmail.com eller facebook.

Powered by Cornerstone