Kontakt oss på Berg Misjonsmenighet.Styret ved Berg Misjonsmenighet

Kontakt oss på Berg Misjonsmenighet.

Styret:
Lederteam: Tony Hanna             Tlf. 750 29057 / 91806768
                  Turid Wærstad        Mob.:48120184
 
Sekr.          Line Bredesen          "  91109514
Styremedl.: Gunnar Thrana         "   90233712
                  Ingrid Moen             "   90505619
 
1.vara:        Nina Hamre             "    95440085
 
Kasserer: Ingrid Hanna.Tlf. 750 29057.Mobil:90169222.
Giverkonto til menigheten: 4536 47 16951.
 
Representanter til husstyret LIME:
Birgitte Thrana                 mobil:45607778
Tore Pikut.                        "      94435630
vara: Ingrid Moen.              "      90505619
 
 

Powered by Cornerstone