Program og informasjon høst 2019

Informasjonsbrev sendt ut august/september 2019:

KJÆRE KONFIRMANT MED FORESATTE

Vi har mottatt din innmelding til konfirmasjon i Sømna menighet 2020, og har gleden av å ønske deg velkommen til en spennende konfirmanttid. Første samling nærmer seg, og her kommer litt info:

Vi starter opp med følgende program:

 • Onsdag 11. september  kl. 18-19:00: Foreldremøte i kirken. Kun foresatte møter her.
 • Onsdag 18. september kl 14:30-16:00: Konfirmantundervisning i Sømna kirke
 • Søndag 22. september kl.11: Gudstjeneste i Sømna kirke med presentasjon av konfirmantene. Konfirmantene møter kl.10.30.
 • Fredag 27. september kl 19-20: Samling med konfirmantene på klubbhuset LIME (Berg)

Konfirmantundervisningen foregår med samlinger i kirka etter skoletid, og på LIME (ungdomsklubben på Berg). En konfirmantweekend til Trondheim er planlagt 31. jan - 2. febr 2020. Konfirmasjonsdato i 2020 er søndag 3. mai. I tillegg består konfirmantopplegget av et visst antall gudstjenester i Sømna kirke. Alt i programmet er obligatorisk, og program vil bli delt ut og gjennomgått på foreldremøtet.

Konfirmantavgiften i Sømna er på kr 1.500,-. Vennligst betal dette beløpet til Sømna Menighet sin konto nr 4536.47.14134. Husk å oppgi navn på konfirmanten. Kontakt menighetskontoret hvis du ønsker å dele opp beløpet. Beløpet inkluderer også konfirmantturen til Trondheim.

Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant. Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest Heidi Frich Andersen (41145131), diakon Per Weibye (99360376) og daglig leder Tone Sund (90897464). Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt.

På menighetens hjemmesider finner dere alltid oppdatert konfirmantinformasjon: www.somna.kirken.no eller www.limeweb.no. Vi har også en facebookgruppe (Konfirmasjon Sømna 2020) for konfirmanter og foresatte for utveksling av informasjon og beskjeder. Dersom dere ønsker informasjon fra oss sendt til en annen adresse, evt i tillegg til denne, så vennligst gi oss beskjed på post@somna-kirke.no eller til menighetskontoret på 90403458.

Konfirmant-programmet høst 2019 (med forbehold om endringer):

September:

 • Onsdag 11.09: Foreldremøte i kirka kl 19:00 (konfirmantene møter ikke)
 • Onsdag 18.09: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00
 • Søndag 22.09: Presentasjonsgudstjeneste i kirka kl 11: Konfirmantene møter 10:30.
 • Fredag 27.09: LIME kl 19-20.  

Oktober:

 • Onsdag 16.10: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00
 • Søndag 27.10: Grunnet kollisjon med annet arrangement flyttes samlingen på LIME til 10. november

November:

 • Søndag 10.11: LIME kl.18-21: Vi ser film: «Son of God»
 • Onsdag 13.11: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00;
 • Fredag 29.11: LIME kl 19-20:

Desember:

 • Onsdag 11.12: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00
 • Fredag 20.12: Kirka kl 9: Lysmesse med skolene. Lysprosesjon.

Viktige datoer vår 2020:

 • Helgen 31.01.-02.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim
 • Onsdag 01.04: Konfirmantundervisning/FASTEAKSJON på ettermiddag/kveld
 • Søndag 19.04: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 11:00
 • Søndag 03.05: Konfirmasjon

GUDSTJENESTER

Konfirmantene skal til sammen delta på minst 10 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. Av disse er 6 felles for alle: (sett av datoene!)

- Presentasjonsgudstjenesten 22. september
- Høytidsgudstjeneste 1.juledag, eller en annen gudstjeneste i jula
- Gudstjeneste i Nidarosdomen under Trondheimsturen 2. februar.
- Høytidsgudstjeneste 1.påskedag, eller en annen gudstjeneste i påsken
- Samtalegudstjenesten 19. april
- Konfirmasjonsgudstjenesten 3. mai
Da gjenstår 4 gudstjenester.

TJENESTEOPPGAVER

Alle konfirmanter har tjenesteoppgaver i enkelte gudstjenester. Det kan f.eks. være å gå i prosesjon, lese tekst, hente bønnekrukke, assistere ved dåp, bake og hjelpe til under kirkekaffen osv. På disse gudstjenestene må de konfirmantene som har oppgaver møte senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Konfirmantene har også tjenesteoppgaver på LIME som innebærer å betjene kiosken sammen med noen andre eldre ledere. Link til ansvarsliste:

Relaterte artikler
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone