Informasjon om konfirmantundervisning

Informasjon om konfirmantundervisning

Konfirmantprogram vinter/vår 2021 (Med forbehold om endringer).

Januar:

 • Fredag 22.01: LIME kl. 19:00-20:00; Tema: treenigheten/trosbekjennelsen
 • Tirsdag 26.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl A
 • Onsdag 27.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl B

Februar:

 • Søndag (!) 14.02: LIME kl 18-20:30: Vi ser film: «Son of God»
 • Tirsdag 23.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl A
 • Onsdag 24.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl B

Mars:

 • Fredag 12.03: LIME kl. 19:00-20:00; Forberedelse dagstur til Tjøtta. Gloriabilde
 • Lørdag 13.03: Dagstur til Tjøtta m/Petter Daas- museet mm
  • Oppmøte/avreise Sømna kirke lørdag kl.10. Se eget program
 • Tirsdag 23.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl A
 • Onsdag 24.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00 kl B

April:

 • Fredag 9.04: LIME kl. 19:00-20:00; Forberedelse samtalegudstjeneste inkl Gloriabilde
 • Onsdag 14.04: Konfirmantundervisning kl. 14:30-16:00. Felles. Øve samtalegudstjeneste
 • Søndag 18.04: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 11:00
 • Onsdag 21.04: Foreldremøte i kirka kl 18:00 (konfirmantene møter ikke)
 • Onsdag 28.04: Sømna Kirke kl. 14:30-16:00: Felles øving til konfirmasjon, fotografering.

Mai:

 • Søndag 02.05: Sømna kirke kl. 11 kl A og kl 13 kl B: konfirmasjon!

Undervisningen på Lime er lagt på de fredagene som Lime er åpent for 9. klassen. Da møter hele gruppen til samlet undervisningen på Lime. 
Hele 9. klasse i Sømna er velkommen på LIME kl. 20-23. (etter undervisningen er ferdig.)

 

KONFIRMANTOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

Av de 10 obligatoriske gudstjenestene er 6 felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula (i år gjaldt også 13. desember)
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 gudstjenester og 2 av disse er med tjenesteoppgaver.

Her kommer listen som gjelder etter jul:

 

På disse gudstjenestene må de konfirmantene som skal ha oppgaver møte senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest i Sømna, Heidi Frich Andersen (41145131), trosopplærer Tone J. Sund (90897464), trosopplærer/vikar Kathrine Haugen, organist Roy Magnus Langås og diakon Per Weibye. Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt.


 

Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone