Informasjon om konfirmantundervisning

Informasjon om konfirmantundervisning

Velkommen til en spennende konfirmanttid. Vi samler konfirmantene om lag hver 14. dag, og veksler mellom å treffes i kirka på dagtid, og fredagskvelder på LIME (ungdomsklubben på Berg). En konfirmantweekend til Trondheim er også en del av opplegget. I tillegg består konfirmantopplegget av et visst antall gudstjenester i Sømna kirke. Alt i programmet er obligatorisk. 
Konfirmasjonsdato i 2023 er søndag 7. mai.  

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest i Sømna, Heidi Frich Andersen (41145131), trosopplærer Tone J. Sund (90897464) og diakon Per Weibye (99360376). Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt. Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant.
 

Med forbehold om endringer ser programmet slik ut: 
Undervisning i kirka onsdager kl 13-14:30 og LIME fredager kl 19-20 (begge en gang pr mnd)

September:

 • Onsdag 28.09: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30.
 • Onsdag 28.09: Foreldremøte i kirka kl 18:00 (konfirmantene møter ikke)

Oktober:

 • Søndag 02.10: Presentasjonsgudstjeneste i kirka kl 11. Konfirmantene møter 10:30.
  • kl 13-16: Peacepainting på Framheim for alle konfirmantene
 • Onsdag 19.10: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Søndag 30.10: LIME kl.18-21: Vi ser film: «Son of God»; grunnet arrangementskollisjon flyttes samlingen til LIME onsdag 9. november kl 13-15:30 

November:

 • Onsdag 09.11: Konfirmantundervisning; flyttes fra kirka til LIME, og varer fra 13-15:30 siden vi skal se film (flyttet fra 30.10.)  
 • Fredag 25.11: LIME kl 19-20:

Desember:

 • Onsdag 14.12: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30: Trene til lysmesse
 • Onsdag 21.12: Kirka kl 9: Lysmesse med skolene. Lysprosesjon med konfirmantene

Januar:

 • Onsdag 11.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 27.01: LIME kl. 19:00-20:00; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 03.02-05.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim
 • Onsdag 08.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30  
 • Fredag 17.02: LIME kl 19-20:

Mars:

 • Onsdag 08.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 24.03: LIME kl. 19:00-20:00
 • Onsdag 29.03: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30

April:  

 • Onsdag 19.04: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30
  • Øve til samtalegudstjeneste
 • Onsdag 26.04: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 18:00 (flyttet fra 23. april grunnet arrangementskollisjon) 
  • onsdag 26. april kl 19: Foreldremøte i kirka - umiddelbart etter gudstjenesten (konfirmantene kan også delta)

Mai:

 • Onsdag 03.05: Sømna Kirke kl. 13-14:30
  • Fotografering og øving til konfirmasjon
 • Søndag 07.05: Sømna kirke kl. 11: Konfirmasjon!

GUDSTJENESTER I SØMNA KIRKE:

Konfirmantopplegget består av 10 obligatoriske gudstjenester. 6 av disse er felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula:
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur (Nidarosdomen)
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 gudstjenester, og 2 av disse er med tjenesteoppgaver. For de ørige 2 velger konfirmantene selv når de går til gudstjeneste. Det er også mulig å få godkjent en gudstjeneste fra oppmøte i annen kirke/menighet. Dette krever at konfirmanten har med og fyller ut gudstjenesteskjema (se link under), og får underskrift fra presten som har gudstjenesten.  

TJENESTEOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Når konfirmantene skal ha oppgaver møter de senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

 

Her er listen for tjenesteoppgaver

 

 

 

 

 

Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone