Program og informasjon vinter 2020

Konfirmantundervisningen foregår med samlinger i kirka etter skoletid, og på LIME (ungdomsklubben på Berg).  Alt i programmet er obligatorisk

Konfirmantavgiften i Sømna er på kr 1.500,-. Vennligst betal dette beløpet til Sømna Menighet sin konto nr 4536.47.14134. Husk å oppgi navn på konfirmanten. Kontakt menighetskontoret hvis du ønsker å dele opp beløpet. Beløpet inkluderer også konfirmantturen til Trondheim.

Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant. Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest Heidi Frich Andersen (41145131), diakon Per Weibye (99360376) og daglig leder Tone Sund (90897464).  

På menighetens hjemmesider finner dere alltid oppdatert konfirmantinformasjon: www.somna.kirken.no eller www.limeweb.no. Vi har også en facebookgruppe (Konfirmasjon Sømna 2020) for konfirmanter og foresatte for utveksling av informasjon og beskjeder. Dersom dere ønsker informasjon fra oss sendt til flere adresser, så vennligst gi oss beskjed på post@somna-kirke.no eller til menighetskontoret på 90403458.

Konfirmantprogram vinter/vår 2020 (med forbehold om endringer)

Januar:

 • Onsdag 15.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00
 • Fredag 24.01: LIME kl. 19:00-20:00; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 31.01-02.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim
  • Oppmøte/avreise Sømna kirke fredag kl.12. (Se egen artikkel på forsiden)
 • Onsdag 05.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00.
 • Fredag 21.02: LIME kl 19-20: Teambesøk

Mars:

 • Onsdag 11.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00.
 • Fredag 27.03: LIME kl. 19:00-20:00; Forberedelse for Fasteaksjon

April:

 • Onsdag 01.04: Konfirmantundervisning kl. 14:30-16:00.
  • FASTEAKSJON på samme ettermiddag/kveld
 • Onsdag 15.04: Konfirmantundervisning kl. 14:30-16:00. Øve samtalegudstjeneste
 • Søndag 19.04: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 11:00
 • Onsdag 22.04: Foreldremøte i kirka kl 18:00 (konfirmantene møter ikke)

Mai:

 • Onsdag 29.04: Sømna Kirke kl. 14:30-16:00: Øving til konfirmasjon, fotografering.
 • Søndag 03.05: Sømna kirke kl. 11: konfirmasjon!

GUDSTJENESTER

Konfirmantene skal til sammen delta på minst 10 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. Av disse er 6 felles for alle: (sett av datoene!)

- Presentasjonsgudstjenesten 22. september
- Høytidsgudstjeneste 1.juledag, eller en annen gudstjeneste i jula
- Gudstjeneste i Nidarosdomen under Trondheimsturen 2. februar.
- Høytidsgudstjeneste 1.påskedag, eller en annen gudstjeneste i påsken
- Samtalegudstjenesten 19. april
- Konfirmasjonsgudstjenesten 3. mai
Da gjenstår 4 gudstjenester, to av disse blir med tjenesteoppgaver (se under). For de resterende to, velger konfirmantene selv hvilken gudstjeneste de vil gå på.

TJENESTEOPPGAVER

Som nevnt på foreldremøtet i september vil vi styre noen av gudstjenestene konfirmantene velger selv, slik at de gruppevis kan ha oppgaver i forbindelse med en gudstjeneste. Vi fordeler det slik at de får to gudstjenester hver med arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone.

Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse , utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, assistere ved dåp osv.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

Det er noen forandringer i datoer for tjenesteoppgavene, så se nøye over denne listen: Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed til Tone. De søndagene konfirmantene er satt opp med oppgaver møter de en halv time før gudstjenesten begynner. Har dere spørsmål til oppgavene, ta kontakt med Tone.

Her er listen:

 • Søndag 19. januar kl. 11: Waldemar, Maja, Pauline og Christoffer. De to første blir kirkeverter og ønsker velkommen, de to siste tar med kake og hjelper til med kirkekaffen.
 • Søndag 26. januar kl. 11: Anna, Brage, Sofie, Linnea, August, Tine-Mari, Sunniva og Thea. Ved denne gudstjenesten ber vi alle ta med kake. Det er avskjedsgudstjeneste for vår kantor Elena Ebbesen, og vi regner med at det kommer en del folk.
 • Søndag 9. februar kl. 11: Emma, Hedda, Mihkkal, Preben, De to siste har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
 • Søndag 1. mars kl. 11: Julie, Jonas, Johannes, Kristian, Sunniva. De to første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
 • Søndag 8. mars kl. 18: Pauline, Tine-Mari. (ingen kaker denne søndagen, da det er kveldsgudstjeneste)
 •  Søndag 22. mars kl. 11: Waldemar, Maja, Anna, Brage, Sofie, August. De to første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
 • Søndag 5. april kl. 11: Emma, Hedda, Mihkkal, Preben, Linnea og Thea. De to første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.

Konfirmantene har også tjenesteoppgaver på LIME som innebærer å betjene kiosken sammen med noen andre eldre ledere. Link til ansvarsliste:

Relaterte artikler
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone