LIME er et økumenisk samarbeid

Flere aktører står bak og muliggjør driften på LIME. Sømna-speiderene, Berg misjonsmenighet og Sømna mengihet har inngått et forpliktende trekantsamarbeid om LIME. Husstyret på LIME er av den grunn satt sammen av peroner som representerer de ulike aktørene. Husstyret står ansvarlig for den daglige driften av LIME.

Mer om Sømna-speideren finner du her: http://www.limeweb.no/index.cgi?menuitem=810

Mer om Berg Misjonsmenighet finner du her: http://www.limeweb.no/index.cgi?menuitem=837

Mer om Sømna Menighet finner du her: http://www.limeweb.no/index.cgi?menuitem=858

Powered by Cornerstone