Bakgrunn og årsmelding.

Bakgrunn og årsmelding.

Klubbhuset LIME er et rusforebyggende og trosbyggende tiltak for ungdom på Sømna.
På Sømna hadde speiderne behov for klubbhus, konfirmantene trengte et sted å være, og blant ungdommene var det et voksende rusmiljø. Flere behov fant etter hvert sin løsning i klubbhuset LIME, en nedlagt butikk som ligger sentralt på Sømna. Tiltaket ble realisert i 2004 som et samarbeid mellom Sømna speideren, Berg Misjonskirke og Sømna Menighet. Engasjementet fra ungdommene har vært avgjørende. De har stått for både design og oppussing, godt hjulpet av en del foreldre. Med ungdomsledere og konfirmanter i tjeneste-oppgaver driver vi åpent hus hver fredag og annenhver tirsdag for alle i ungdommer i området. Involvering gir både eieforhold og tilhørighet. Derfor er deltakende ungdommer helt nødvendig for miljøet på LIME. For her er det ungdommer som trekker ungdommer til klubbhuset. 
 

Årsmelding 2022 for Klubbhuset Lime.

Klubbhuset LIME er et trosopplæringstiltak for ungdommer drevet i samarbeid mellom Sømna KFUK-/KFUM-speidere, Berg Misjonskirke og Sømna Menighet. Lime ledes av husstyret som i 2022 har bestått av:

  • Sømna speiderne: Line Sivertsen
  • Berg Misjonskirke: Gunnar Thrana og Tore Piekut (nestleder)
  • Sømna Menighet: Steinar Fagernes, Heidi Frich Andersen og Per Weibye (leder)
  • Ungdomsklubben LIME: Svein Larsen (grunnet pandemien har vi ikke fått supplert husstyret med ytterligere en ungdomsrepresentant)

I 2022 har LIME hatt følgende ungdomsarbeidere: Svein Larsen, Kirstin Louise Moen og Lea Hjelmseth (tom juni -22), og Thomas Collington-Hanna, Anna Reinfjord, Julie Høgeli og Emma Baustad (fom sept -22). Ungdomsarbeiderne er ansatt/lønnet på timebasis. Johanne Arnøy hadde jobben med å vaske klubbhuset fram til sommeren da Arild Nyborg og Henning Kvaløy overtok. Med ansatte ungdomsarbeidere og voksenledere er det avholdt 2 ledermøter for planlegging og tilrettelegging av driften på Lime. Husstyret har ikke avholdt møter i 2022. Tone Sund og Per Weibye har delt på ansvaret med å være voksenleder på LIME.

Bruksområdet til huset har i 2022 vært klubbhus og lager for speiderne, konfirmantsamlinger, ungdomsklubb hver fredag og annenhver tirsdag, foruten ulike ledermøter. I 2022 har konfirmantforeldre gått natteravn på Berg hver fredag LIME har holdt åpent.

Da smitteverntiltak knyttet til covid19 opphørte i løpet av Januar -22, hadde vi lagt bak oss 2 år med ulike begrensninger ift drift. Konsekvensen av at flere årskull ikke har kunnet bruke LIME som tidligere har medført en nedbygging av en kultur blant ungdommene. Dette viser seg nå i form av færre besøk på LIME. Samme effekten ser vi i forhold til ledere, og vi sliter nå med å rekruttere eldre ungdommer som medledere til LIME. Det innebærer at vi i -22 ikke har hatt lederterningsarbeid på LIME slik vi hadde før pandemien. LIME-kiosken har derfor ikke vært en arena for ledertrening, men betjenes nå av konfirmanter med oppfølging av ungdomsarbeidere. I mangel på jenteledere har vi heller ikke hatt jentekvelder på LIME det siste året. Ansettelse av 4 nye ungdomsarbeidere i løpet høsten -22 er en målrettet satsing for å bygge opp igjen en bredere og mer bærekraftig LIME-kultur. Med større aktivitet i miljøet og fra scenen, har dette gitt resultater i form av stigende besøkstall utover høsten både på tirsdager og fredager. Flere besøk viser seg også i økende omsetning i LIME-kiosken.

Etter en kontroll av det elektriske anlegget på LIME ble det utført flere utbedringer. På forsommeren hadde vi dessuten en vannlekkasje i kjelleren grunnet feil på trykkregulatoren. Med akutt tørkeaksjon berget vi teltduker mm uten skader. I 2022 har vi oppgradert noen av aktivitetene og blant annet kjøpt inn en ny spillkonsoll, ny Kinect-sensor, og nye spill. I desember arrangerte vi juleverksted på LIME.

Over tid har ungdomsklubben LIME innarbeidet seg som et viktig tiltak for ungdommene i vår kommune. Sømna kommune skriver i sin Handlingsplan for 2022-2025: «Det er viktig å holde fokus på velfungerende tiltak som for eksempel ungdomsklubben LIME». Vårt oppdrag er å videreføre de kvaliteter som gjør LIME betydningsfull for ungdommene her vi bor.

 

For Husstyret på LIME                                                                                  Sømna 15.01.23.

Per Weibye

Leder

Powered by Cornerstone