Trosopplæring og verdier på LIME

Klubbhuset LIME drives i regi av Sømna menighet, Sømna speiderene og Berg Misjonsmenighet.
Klubbhuset LIME er et forbyggende og rusfritt trosopplæringstiltak for ungdom i alderen fra 13 år og oppover. På LIME foregår det mange ulike aktiviteter som speider, konfirmantarbeid, ungdomsklubb og ledertrening i tillegg til ulike ledermøter og forskjellige kurs. Dessuten drar vi på forskjellige turer, og vi har årlige teambesøk på LIME.
 
I arbeidet på LIME strekker vi oss mot kjærlighetens vekstprosess i det vi tror at:
  • Ungdom trenger å bli sett
  • slik at de kjenner seg bekreftet og elsket
  • og får styrket og bygget en positiv selvfølelse
  • slik at de får tro på seg selv og tro på framtida.
Det innbærer at vi forsøker å formidle:
  • Tro, tro på seg selv; kjenne at andre tror på dem, Gudstro
  • Håp; framtidshåp
  • Kjærlighet; bli sett, elsket, kjenne at noen bryr seg
 
Husstyret har fastsatt følgende husregler for LIME:
 
Klubbhuset LIME drives etter kristne verdier. Dette skal blant annet vise seg ved
  • at brukerne viser respekt for andre og tar ansvar for egen oppførsel
  • at klubben er rusfri
  • valg av musikk, film og elektroniske spill

Mer om LIME trosopplæringsprosjekt og trosopplæring i Den Norske Kirke finner du her:

Relaterte lenker
Powered by Cornerstone