Klart for badesesongen på Sømnes

Klart for badesesongen på Sømnes

Speiderne rensket strendene for søppel

Med stormer både høst, vinter og vår rek det i land mye plastsøppel i vår vakre natur. Dette er en alvorlig og skjemmede foruresning både for mennesker og dyr. Pastsøppel i ku-foret er et stort problem. Derfor har speiderne en årlig avtale med grunneier og gårdbruker Terje om å fjerne søppel fra strender og dyrka mark. Også i år fylte vi en traktorhenger, så nå er alt klart for badesesongen. Takk for innsatsen til både speidere, foreldre og ledere. Takk også til Lisa, Lilly, Connar og Rica fra Nordtun-teamet. Kvelden ble avsluttet med grilling og fellesskap rundt bålet på speiderplassen i Galtbukta.
Forsidebilde: Liz Cohn

Powered by Cornerstone