Fasteaksjon 2012Kaja, Lahiru, Anja og George fra Kirkens Nødhjelp skapte liv og røre på LIME

Fasteaksjon 2012

Kaja, Lahiru, Anja og George fra Kirkens Nødhjelp skapte liv og røre på LIME
Konfirmantene samlet inn over 18.000,- kr.

Onsdag 28. mars aksjonerte konfirmantene for en mer rettferdig verden
Et av temaene i konfirmantundervisningen er internasjonal diakoni. Kirkens Nødhjelp gjennomfører hvert år en landsomfattende fasteaksjon i forkant av påskefeiringen. Årets aksjon retter seg mot nødhjelp, utviklings- og påvirkningsarbeid i fattige land. Informasjon om aksjonen vil bl.a. bli sendt i riksdekkende medier. Kirkens Nødhjelp engasjerer seg mest der nøden er størst. De er kjent som en organisasjon som bruker lite penger på administrasjon. Dessuten gis hjelpen til de som trenger det, helt uavhengig av tro og religion.

I år fikk vi et team av ungdommer på besøk fra Kirkens nødhjelp. Det var Anja fra Nicaragua, George fra Kenya, Lahiru fra Siri Lanka og Kaja fra Norge. Konfirmantene satte stor pris på treffe ungdommer som selv har kjent fattigdommen på kroppen og som bor i noen av de landene Kirkens nødhjelp arbeid. Deesuten skapte de live og røre på LIME. På en så kul klubb, mente de at ungdommene også måtte danse. Og det gjorde vi.

Årets innsamlingsaksjon ga et resultat på kr 18.353,-. Det er veldig bra, og det er et viktig bidrag for skape en mer rettferdig verden. Takk til alle givere, og takk til alle bøssebærere og sjåfører!

Gunnar prest og Per diakon

Fasteaksjon 2012
Powered by Cornerstone