Informasjon om konfirmantundervisning

Informasjon om konfirmantundervisning

Velkommen til en spennende konfirmanttid. Vi samler konfirmantene om lag hver 14. dag, og veksler mellom å treffes i kirka på dagtid, og fredagskvelder på LIME (ungdomsklubben på Berg). En konfirmantweekend til Trondheim er også en del av opplegget. I tillegg består konfirmantopplegget av et visst antall gudstjenester i Sømna kirke. Alt i programmet er obligatorisk. 
Konfirmasjonsdato i 2025 er søndag 4. mai.  

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er trosopplærer Tone J. Sund (90897464) og diakon Per Weibye (99360376). Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt. Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant.

Med forbehold om endringer ser programmet slik ut: 
Undervisning i kirka onsdager kl 13-14:30 og LIME fredager kl 19-20 (begge en gang pr mnd)

September:

 • Onsdag 20.09: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30.
 • Onsdag 20.09: Foreldremøte i kirka kl 18:00 (konfirmantene møter ikke)
 • Søndag 24.09: Presentasjonsgudstjeneste i kirka kl 11. Konfirmantene møter 10:45.
 • Fredag 29.09. Konfirmantsamling på LIME kl 19-20

Oktober:

 • Onsdag 18.10: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30
 • Søndag 29.10: LIME kl.18-21: Vi ser film: «Son of God»

November:

 • Onsdag 08.11: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30  
 • OBS Fredag 24.11: LIME kl 19-20: samlingen utgår og flyttes til:
 • Søndag 26.10: LIME kl.18-21: Vi ser film: «Son of God»

Desember:

 • Onsdag 13.12: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30: Trene til lysmesse
 • Onsdag 20.12: Kirka kl 9: Lysmesse med skolene. Lysprosesjon med konfirmantene

Januar:

 • Onsdag 10.01: Flyttes til
 • Onsdag 17.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 26.01: LIME kl. 19:00-20:00; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 02.02-04.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim
 • Onsdag 07.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30  
 • OBS: Fredag 16.02: LIME kl 19-20: flyttes til 
 • Søndag 18.02. kl 18-21: anledning til å gå etter filmen kl 20, mens LIME har åpent til kl 21 for de som ønsker det.

Mars:

 • Onsdag 06.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 13-14:30
 • Fredag 15.03: LIME kl. 19:00-20:00
 • Onsdag 20.03: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30

April:  

 • Onsdag 24.04: Konfirmantundervisning kl. 13-14:30: Øve til samtalegudstjeneste
  • Kl 18:00: Samtalegudstjeneste i kirka med konfirmantene
   • Påfølgende foreldremøte i kirka  
 • OBS; Tirsdag 30.04: Sømna Kirke kl. 14:30-16:00
  • Fotografering og øving til konfirmasjon

Mai:

 • Søndag 05.05: Sømna kirke kl. 11: Konfirmasjon!

GUDSTJENESTER I SØMNA KIRKE:

Konfirmantopplegget består av 10 obligatoriske gudstjenester. 6 av disse er felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula:
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur (Nidarosdomen)
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 gudstjenester, og 2 av disse er med tjenesteoppgaver. For de ørige 2 velger konfirmantene selv når de går til gudstjeneste. Det er også mulig å få godkjent en gudstjeneste fra oppmøte i annen kirke/menighet. Dette krever at konfirmanten har med og fyller ut gudstjenesteskjema (se link under), og får underskrift fra presten som har gudstjenesten.  

TJENESTEOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Når konfirmantene skal ha oppgaver møter de senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

Her er listen som gjelder etter jul:

Søndag 14. januar kl. 11:
Kari, Dagmar, Frøya, Ingeborg og Egil.
De to første har med kake. Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 11. februar kl. 11:
Angelica, Sander, Leander og Julie.
De tre første har med kake eller fastelavnsboller. Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 18. februar kl. 11:
Melissa, Katerina, Mathilde, Vårin og Sandra.
De tre første har med kake. Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 3. mars kl. 11:
Gudbjørg, Saga, Dagrun og Emil
De tre første har med kake. Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 10. mars kl. 11:
Tor-Einar, Brage og Julian. Alle tar med kake, og er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

Søndag 24. mars (Palmesøndag) kl. 11:
Egil, Trygve, Viktor og Sivert De tre første har med kake.  Alle er også kirkeverter, hjelper til å ønske velkommen og deler ut salmebøker og liturgihefter.

På disse gudstjenestene må de konfirmantene som skal ha oppgaver møte senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone