Framtidens jegere?

Framtidens jegere?

På skytterbanen for å ta jaktmerket

I et samarbeid med Sømna Jeger og Fisker Forrening v/Steinar Fagernes, var vandrerspeiderne på skytterbanen lørdag 4. november og tok jaktmerket. Kunnskapsrik og med stødig hånd, tok Steinar Fagernes oss gjennom nødvendig informasjon i forkant, samt ledet praktisk skyttetrening med salongrifle.

Følgende krav må innfris for å få jaktmerket:

  1. Vite hvor gammel man må være for å jakte og reglene man må følge ved angitt alder.
  2. Vite når det er lov til å jakte og hva slags dyr det er lov til å jakte på innen de ulike datoene.
  3. Forklare forskjell på småvilt og storviltjakt.
  4. Kjenne til reglene for oppbevaring av våpen.
  5. Kjenne til Naturmangfoldloven og Viltloven.
  6. Være observatør eller delta på en skytebane.

Speiderne stortrivdes med et interressant opplegg og spennende opplevelse! Stor takk til Sømna JFF v/Steinar Fagernes for en flott dag!

Powered by Cornerstone