Informasjon om konfirmantundervisning

Informasjon om konfirmantundervisning

Velkommen til en spennende konfirmanttid. Vi samler konfirmantene om lag hver 14. dag, og veksler mellom å treffes i kirka på dagtid, og fredagskvelder på LIME (ungdomsklubben på Berg). En konfirmantweekend til Trondheim har også brukt å være en del av opplegget. Nå er det litt usikkert når det gjelder konfirmanttur, så vi må vente med avgjørelse av dette til senere. Vi kommer derfor ikke til å sende ut giro med konfirmantavgiften nå, da vi ikke vet hvilket opplegg vi kommer til å kjøre i år.
I tillegg består konfirmantopplegget av et visst antall gudstjenester i Sømna kirke. Alt i programmet er obligatorisk.
Konfirmasjonsdato i 2022 er søndag 8. mai.  
Ta kontakt med oss hvis det er spesielle forhold vi burde være klar over vedrørende din konfirmant.

Ansvarlig for konfirmantundervisningen i Sømna menighet er sokneprest i Sømna, Heidi Frich Andersen (41145131), trosopplærer Tone J. Sund (90897464) og diakon Per Weibye (99360376). Vi gleder oss til å treffe konfirmantene, og vi skal gjøre vårt beste for at det blir en fin tid for hver enkelt.
 

Med forbehold om endringer ser programmet slik ut: 

Januar:

 • Tirsdag 11.01: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00
 • Fredag 28.01: LIME kl. 19:00-20:00; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 04.02-06.02: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim flyttes til mars
 • Tirsdag 08.02: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00.
 • Fredag 18.02: LIME kl 19-20:

Mars:

 • Fredag 11.03: LIME kl 19-20 (ny): Viktig forberedelse til konfirmanweekend neste helg
 • Tirsdag 15.03: Konfirmantundervisning i kirka kl 14:30-16:00. (flyttet fra 08.03)
 • Helgen 18.03-20.03: Konfirmantweekend/Impuls i Trondheim

April: Merk noen programendringer i april:

 • OBS: Fredag 01.04: Samlingen på LIME kl 19 UTGÅR da denne ble blyttet til 11.03 som forberedelse til konfirmantweekend
 • Tirsdag 05.04: Konfirmantundervisning kl. 14:30-16:00
 • OBS: Tirsdag 26.04: Denne samlingen flyttes til
 • Onsdag 27.04: Konfirmantundervisning kl. 13:00-14:30
  • Øve samtalegudstjeneste
 • Onsdag 27.04: Foreldremøte i kirka kl 18:00 (konfirmantene møter ikke)

Mai:

 • Søndag 01.05: Samtalegudstjeneste i kirka kl. 11:00
  • Konfirmantene møter kl 10:30
 • Tirsdag 03.05: Sømna Kirke kl. 14:30-16:00
  • Øving til konfirmasjon, fotografering.
 • Søndag 08.05: Sømna kirke kl. 11 Konfirmasjon!

 

KONFIRMANTOPPGAVER I GUDSTJENESTENE

Vi fordeler det slik at hver konfirmant i løpet av konfirmasjonstiden får to gudstjenester hver med tildelt arbeidsoppgave. Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til Tone. Denne listen går frem til våren.

Oppgavene de får er enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse, utenom en gang hver med baking (gå i prosesjon, hente bønnekrukke, være kirkevert og ønske velkommen.). Noen kan bli bedt om å lese, men det vil i så fall alltid skje i god tid i forkant så man får øvet seg hjemme.

Av de 10 obligatoriske gudstjenestene er 6 felles for alle:

1. Presentasjonsgudstjeneste
2. Høytidsgudstjeneste 1.juledag eller en annen gudstjeneste i jula:
Grunnet smittevernhensyn er det antallsbegrensning på julas gudstjenester. De konfirmanter som ikke går på gudstjeneste i jula, går på en ekstra gudstjeneste senere
3. Gudstjeneste i forbindelse med konfirmanttur
4. Høytidsgudstjeneste 1.påskedag eller en annen gudstjeneste i påsken
5. Samtalegudstjeneste
6. Konfirmasjonsgudstjeneste

Da gjenstår 4 (eller 5) gudstjenester og 2 av disse er med tjenesteoppgaver.

Søndag 23. januar kl. 11: June, Isabella, Sunniva og Elena.
De to første har med kake og hjelper til med kirkekaffen
Søndag 06. februar kl. 11: Vanja, Thea, Samantha og Kaisa.
De tre første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
Søndag 13. februar kl. 11: Signe, Erle, Oliver og Niklas.
De to første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
Søndag 27. februar kl. 11: Jonas, Andreas, Heine og Jarl Amund.
De to første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
Søndag 06. mars kl. 18: Arild og Eirik.
Ingen kaker da det er kveldsgudstjeneste.
Søndag 20. mars kl. 11: Henning, Snorre, Adrian og Amund.
De to første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.
Søndag 27. mars kl. 11: Ingebjørg, Ella, Emil og Jhon Paul.
De tre første har med kake og hjelper til under kirkekaffen.

 

På disse gudstjenestene må de konfirmantene som skal ha oppgaver møte senest en halv time før gudstjenesten begynner.

Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone