Tenn et lys - be en bønn!

Tenn et lys - be en bønn!

Hjemmebasert konfirmantundervisning – del 2

Først en tilbakemelding og oppsummering av hjemmebasert konfirmantundervisning del 1:

God eller dårlig frukt?  Bilde

Her er noen av deres svar på hva det vil si å bære frukt i livene våre: Flere av dere trekker fram at frukt er mat. God mat gjør noe godt med oss slik at det også kommer noe godt ut av det. Hvis vi putter noe godt inn i livene våre, for eksempel Guds ord og tro på Gud, kan det gi gode frukter i livene våre som glede, energi og omsorg for andre. Bra svart!

Per´s kommentar: Livs-frukt er konsekvensene av handlingene våre. Vi høster det vi sår. Derfor må vi velge våre handlinger ut fra om vi vil bære gode eller dårlige frukter. Dårlige frukter kan være konflikter og uvennskap, urettferdighet og forurensning. Siden vi mennesker har lett for å tenke på oss selv først, trenger vi litt hjelp til å løfte blikket slik at vi også kan se andre mennesker og deres behov. Gud er kjærlighet, og Den hellige Ånd hjelper oss til å gjøre gode valg, slik at gode frukter som kjærlighet, glede og fred kan vokse i oss og rundt oss.

Kvinnen ved brønnen:

På spørsmål om hvordan dere tror kvinnen reagerte på at Jesus fortalte detaljer om livet hennes, svarer dere alt fra å bli forvirret og overrasket, til at hun kjente seg avkledd og syntes det var ubehagelig. Når hun likevel løp inn i byen for å fortelle andre hva som hadde hendt, tror noen av dere det skyldtes at hun kjente varmen i ordene fra Jesus og at hun fikk en gnist av håp.

Per´s kommentar: Dersom kvinnen følte seg dårlig behandlet av Jesus, ville hun trolig gått sin vei i sinne. Men i stedet virker det som om hun blir nysgjerrig og lytter til om Jesus har noe mer å si henne. Akkurat som gudstjenesten, speiler Jesus og Den Hellige Ånd livene våre. Av og til kan det være ubehagelig å møte sannheten om oss selv. Samtidig kan det være frigjørende å bli sett og bekreftet av andre, og det kan være en hjelp til å fortsette videre på livsveien vår.

Hjemmeoppgave med spørsmål: Tema: Tenn et lys - be en bønn
Svar på spørsmålene 1 og 2 og send til Per helst på melding/SMS (99360376), men du kan også bruke Messenger eller e-post: per.weibye@gmail.com  Hvis du har spørsmål eller synes noe er vanskelig, kan du ringe meg. Oppgavene er obligatoriske og du har svarfrist innen tirsdag 31. mars.

I løpet av noen uker har våre liv på mange måter blitt annerledes. Tro på Gud gir oss et tyngdepunkt utenfor oss selv, og vi kan kjenne at vi ikke er overlatt til oss selv. Vi kan også snakke med Gud og be til han for det som kjennes viktig for oss. I disse dager er det mange som tenner et lys hjemme, og ber til Gud for det som ligger oss på hjertet. Det kan du også gjore, eller dere kan gjøre det sammen hjemme. En person i Bibelen som fikk utøse sin hjertebønn for Jesus, var den blinde Bartimeus. Han har vi lest om tidligere i konfirmantundervisningen. Les på nytt fortellingen fra Markus kapittel 10, versene 46-52. side 1147 i konfirmantbibelen.

  • Spørsmål 1: Hvis du møtte Jesus, og han spurt deg: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" Hva ville du svart da? Skriv hva som er din bønn til Gud i dag?
  • Spørsmål 2: Etter konfirmantturen til Trondheim spurte flere av dere om det var mulig å bli med som leder på neste års konfirmanttur? Ja, det er det! Dersom du blir medleder på LIME, får du også muligheten av å være med på IMPULS 2021. Da får du også være med på ledertrening på LIME. Ønsker du å være medleder på LIME fra høsten av? På spørsmål 2 svarer du «JA» eller «NEI».

Denne gangen avslutter vi undervisningen slik vi også avslutter hver gudstjeneste. I velsignelsen møter vi en Gud som ser oss: Siden Gud har skapt oss, kjenner han oss og vet derfor også hva vi trenger:           

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Powered by Cornerstone