Flott resultat i årets fasteaksjon

Flott resultat i årets fasteaksjon

Takk til alle som har bidratt til ny innsamlingsrekord i Sømna!

Onsdag 5. april var det klart for årets innsamlinsaksjon til Kirkens Nødhjelp. Da gjennomførte konfirmanter, speidere og medledere ved LIME en dør-dør-aksjon etter skoletid. Foreløpig opptelling samme kveld viste et innsamlingsresultat på kr 32.668,-. Dette er ny rekord i Sømna og et fantastisk bra resultat! (Forrige rekord fra 2016 lød på 25.787,-). Tre på topp med beste innsamlingsresultat var Amanda kr 2.060,-, Oskar kr 2.186,- og Thea kr 2.352,-Gratulerer og stor takk til både, givere, bøssebærere og sjåfører.

Bakgrunn: Et av temaene i konfirmantundervisningen er internasjonal diakoni. Kirkens Nødhjelp gjennomfører hvert år en landsomfattende innsamlingsaksjon i forkant av påskefeiringen. Aksjonen retter seg mot nødhjelp, utviklings- og påvirkningsarbeid i fattige land. Kirkens Nødhjelp engasjerer seg mest der nøden er størst. De er kjent som en organisasjon som bruker lite penger på administra-sjon. Dessuten gis hjelpen til de som trenger det, uavhengig av tro og religion.

 

 

Powered by Cornerstone