Fasteaksjonen 2015

Fasteaksjonen 2015

Informasjon om dør-dør innsamlingsaksjon onsdag 25. mars mm
Konfirmantprogrammet de nærmeste ukene (alle må møte!):
  • Fredag 20. mars kl 19-20: samlingen på LIME med informasjon om fasteaksjonen og internasjonal diakoni
  • Onsdag 25. mars:
    1. Samling i kirka kl 14:30-16:00: Utdeling av bøss mm.
    2. Innsamlingsaksjon: Samme ettermiddag/kveld gjennomfører konfirmantene en dør-dør-aksjonen der vi samler inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
    3. Innlevering av bøsse: Etter ferdiggått rode levers bøssen på menighetskontoret, Tussbergstua i Vik, som er åpent 19-21.

Bakgrunn: Et av temaene i konfirmantundervisningen er internasjonal diakoni. Kirkens Nødhjelp gjennomfører hvert år en landsomfattende innsamlingsaksjon i forkant av påskefeiringen. Aksjonen retter seg mot nødhjelp, utviklings- og påvirkningsarbeid i fattige land. Informasjon om aksjonen vil bl.a. bli sendt i riksdekkende medier. Kirkens Nødhjelp engasjerer seg mest der nøden er størst. De er kjent som en organisasjon som bruker lite penger på administrasjon. Dessuten gis hjelpen til de som trenger det mest, uavhengig av tro og religion.

Praktisk gjennomføring: Vedlagt ligger et kart der konfirmantene er fordelt på ulike roder i Sømna/Trælnes. I tettbebygd strøk er det mulig å bruke beina eller sykkel. På andre roder er vi avhengig av at foreldre/foresatte hjelper med kjøring. Det er satt opp to konfirmanter på hver rode, og foreldre/foresatte må samsnakkes for fordeling av område/samkjøring. Konfirmantene får utdelt plombert bøsse og ID-kort på konfirmantundervisningen i kirka onsdag 25. mars. Konfirmanten er ansvarlig for bøssen fra den er kvittert den ut til den er levert inn. Etter at roden er ferdiggått/-kjørt, skal bøssen samme kveld leveres inn på menighetskontoret, Tussbergstua, der vi har åpent kl 19:00-21.00. Her foretar vi en foreløpig opptelling. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Per på tlf 99360376.  På forhånd takk – og lykke til!

 

Even prest og Per diakon

 

Fasteaksjonen 2015
Powered by Cornerstone