Bakgrunn og årsmelding.

Bakgrunn og årsmelding.

Klubbhuset LIME er et rusforebyggende og trosbyggende tiltak for ungdom på Sømna.
På Sømna hadde speiderne behov for klubbhus, konfirmantene trengte et sted å være, og blant ungdommene var det et voksende rusmiljø. Flere behov fant etter hvert sin løsning i klubbhuset LIME, en nedlagt butikk som ligger sentralt på Sømna. Tiltaket ble realisert i 2004 som et samarbeid mellom Sømna speideren, Berg Misjonskirke og Sømna Menighet. Engasjementet fra ungdommene har vært avgjørende. De har stått for både design og oppussing, godt hjulpet av en del foreldre. Med ungdomsledere og konfirmanter i tjeneste-oppgaver driver vi åpent hus hver fredag og annenhver tirsdag for alle i ungdommer i området. Involvering gir både eieforhold og tilhørighet. Derfor er deltakende ungdommer helt nødvendig for miljøet på LIME. For her er det ungdommer som trekker ungdommer til klubbhuset. Prosjektmidler fra trosopplæringsreformen ga oss en unik muligheter til å videreutvikle det arbeidet vi allerede hadde begynt på.
 

Årsmelding 2019 for Klubbhuset Lime.

Klubbhuset LIME er et trosopplæringstiltak for ungdommer drevet i samarbeid mellom Sømna KFUK-/KFUM-speidere, Berg Misjonskirke og Sømna Menighet. Lime ledes av husstyret som i 2019 har bestått av:

  • Sømna speiderne: Tove Barlien
  • Berg Misjonskirke: Gunnar Thrana og Tore Piekut (nestleder)
  • Sømna Menighet: Steinar Fagernes, og Per Weibye (leder) (prest har ikke møtt i 2019)
  • Ungdomsklubben LIME: Johanne Arnes og Svein Larsen

 

I 2019 har LIME hatt følgende ungdomsarbeidere: Julianne Marie Moen, Judith Marie Sund Einvik og Tobias Olsen Nygård (alle tom juni -19), Sunniva Barlien, Ingrid Marie Rørmark, Harald Laukholm og Svein Larsen (alle fom sept -19) Ungdomsarbeiderne er ansatt/lønnet på timebasis. Fom sept 19 har Hanne Einvik og Tuva Eriksen delt på jobben med å vaske klubbhuset. Med ansatte ungdomsarbeidere og medledere, er det avholdt 8 ledermøter for planlegging og tilrettelegging av driften på Lime. Husstyret har avholdt ett møte i 2019.

 

Bruksområdet til huset har i 2019 vært klubbhus og lager for speiderne, miljøsamlinger for konfirmantene, ungdomsklubb hver fredag og annenhver tirsdag, ledermøter med ledertrening omlag en gang pr mnd, foruten ulike ledermøter. 25 ungdommer fra 10.kl - 3. vg har i 2019 deltatt aktivt som medledere i driften av LIME. Åpent hus på fredager samler omlag 50 ungdommer. Ungdomsarbeiderne sammen med medlederne leder aktiviteter/innslag fra scenen på fredager kl 22. I 2019 har konfirmantforeldre gått natteravn på Berg hver fredag.

 

LIME har i 2019 mottatt gaver fra 10. Klasse Sømna kr 6.000,-, Sanitetsforeningen kr 7.000,- og Brønnøy Televelforening kr 100.000. Første helgen i februar deltok medledere fra LIME som ledere på menighetens konfirmantweekend til Trondheim. Team fra Nordtun-DTS besøkt LIME i april. I oktober hadde vi teambesøk fra Bønnesenteret på Levanger. På halloweenparty 1. november bidro deltakerne med egenproduserte skrekkvideoer. LIME ´s juleverksted 8. desember samlet 35 ungdommer til bla julekortproduksjon og pepperkakehuspyntekonkurranse. I 2016 startet Sømna menighet v/LIME ungdomsklubb jentegruppe som et forebyggende tiltak. I løpet av 2019 er det arrangert 2 jentekvelder. Ønske om flere jentekvelder på søndager har vist jeg vanskelig å gjennomføre grunnet kollisjoner med ulike idrettsaktiviteter.

 

 

For Husstyret på LIME                                                                                  Sømna 07.02.20.

 

 

Per Weibye

leder

Powered by Cornerstone