Program for Vandrer II/ førerpatruljen høst 2020

Program for Vandrer II/ førerpatruljen høst 2020

Fører-patruljen er speidere i 7.klasse - 1. vg

Velkommen til nytt speidersemester i vandrer II/fører-patruljen! 
Førerpatruljen i Sømna-speiderne er i stor grad knyttet opp mot driften av ungdomsklubben LIME. Her får speiderne konkrete arbeidsoppgaver som å

  • betjene kiosk inkl å fylle på varer
  • sørge for lys og lys fra LIME-scenen inkl oppsetting av spillelister
  • lage informasjonplakater og bruke sosiale medier får å gjøre LIME kjent
  • opptelling av kasse og følge økonomien i LIME-kiosken
  • ta bilder/video og lage visninger for LIME-kvelder

Av samme grunn samles førerpatruljen til ordinære speidermøter omlag hver andre uke. Når vi trenger litt lengre arbeidsøkter vil speidermøtet bli lagt til lørdager. Vi vil også ha fokus på turer. Førerpatruljen vil dessuten ha patruljeføreransvar på felles Vandrermøter samt være med på arrangere felles speidermøter som feks semesteravslutningen. Speidermøtene varer fra 18-20 hvis ikke annet er opplyst. Ta med speiderkniv og drikke på alle utemøter, varm drikke, hodelykt og refleksvest i mørketiden. Til utemøter kan du også ta med bålmat hvis du ønsker. Søtsaker får ikke bli med på speidermøtene. Programendringer blir sendt ut på SMS og lagt ut på limeweb.no.

Covid 19.
Sømna-speiderne følger retningslinjer fra Norges KFUK-/KFUM-speidere samt lokale helsemyndigheters føringer mht til smittvern for vår speideraktivitet. Høsten 2020 gir dette noen begrensninger mht til antall som kan møtes samt at vi stort sett har møter utendørs. Men for oss som har så fantastisk mye flott natur lett tilgjengjelig rett utenfor stuedøra, er det mange gode grunner til å komme seg ut selv om det ikke er innenfor en organisert speideraktivitet. God tur!

Speiderhilsen fra Line, Kari, Nils og Per

Under ser du bilder fra speidertur for Førerpatruljen til Steinkjer Racingpark og Dampsaga Bad september 2019. Takk til både speidere og ledere for en fantastisk trivelig tur i flotte omgivelser og med verdifullt fellesskap :)

Powered by Cornerstone