Semesteråpning med besøk

Semesteråpning med besøk

LIME er åpen for alle ungdommer fra og med 8. klasse og opp til 18 år

Det var god stemning og godt besøk da ungdomsklubben LIME på Berg åpent dørene 15. oktober. De over 50 frammøtte ungdommene fikk blant annet møte ungdomslos Siv Reinfjord og helsesykepleier Berit Sund som informerte om utvekslingsprogram som Norge har med EU:

Jobb frivillig i utlandet:
Er du mellom 18 og 30 år? Da kan du jobbe frivillig i et av de 28 EU-landene, Tyrkia, Island eller Nord-Makedonia i 2 måneder til 1 år gjennom Det europeiske solidaritetskorpset.
Du kan jobbe med et prosjekt innen kultur, miljø, barn og ungdom, idrett, integrering eller et annet tema som interesserer deg. Du får arbeidserfaring, lærer språk og blir kjent med en ny kultur. Alle utgifter er dekket og det stilles ingen krav til utdanning, erfaring eller språkkunnskaper
Denne ordningen het Europeisk volontørtjeneste (EVS) fram til 2018 og var en del av Erasmus+: Aktiv Ungdom. Nå er frivillig arbeid blitt en del av Det europeiske solidaritetskorpset, som er et nytt EU-program.
Selv om det er en stund til du blir 18 år, men det kan være greit å vite allerede nå hvilke alternativ som finnes.

Etter informasjonsrunden serverte Siv og Berit gratis pizza og brus til alle! Det ble svært godt motatt! Tusen takk :)

Powered by Cornerstone