Informasjon om "jobb frivillig i utlandet"

Informasjon om "jobb frivillig i utlandet"

Helsesøster Berit Sund og ungdomslos Siv Reinfjord kommer til Lime for å gi informasjon til 9. klasse (16.oktober) og 10. klasse (23. oktober)


Jobb frivillig i utlandet


Er du mellom 18 og 30 år? Da kan du jobbe frivillig i et av de 28 EU-landene, Tyrkia, Island eller Nord-Makedonia i 2 måneder til 1 år gjennom Det europeiske solidaritetskorpset.
•    Du kan jobbe med et prosjekt innen kultur, miljø, barn og ungdom, idrett, integrering eller et annet tema som interesserer deg. Du får arbeidserfaring, lærer språk og blir kjent med en ny kultur. Alle utgifter er dekket og det stilles ingen krav til utdanning, erfaring eller språkkunnskaper
PS! Denne ordningen het Europeisk volontørtjeneste (EVS) fram til 2018 og var en del av Erasmus+: Aktiv Ungdom. Nå er frivillig arbeid blitt en del av Det europeiske solidaritetskorpset, som er et nytt EU-program.
Det er en stund til du blir 18 år, men det kan være greit å vite allerede nå hvilke alternativ som finnes.

Det vil bli servert gratis pizza og brus, håper vi sees!

Powered by Cornerstone