LIME er på utkikk etter 2 renholdere og 4 ungdomsarbeidere

LIME er på utkikk etter 2 renholdere og 4 ungdomsarbeidere

Utlysning av stilling på som renholder på ungdomsklubben LIME

Renholdsarbeidet består i vask av gulv, trapp, kjøkken, toalett, støvsuging og støvtørking. Arbeidstiden er inntil 2 timer pr uke. Lønn etter tariff. Ansatte kan selv påvirke når arbeidet skal utføres. Stillingen kan deles på flere. Søkere som skal begynne i 1. videregående skole fom høsten 2021 kan bli prioritert.

I søknaden må du fortelle litt om deg selv, si litt om din tidligere arbeidserfaring, og skrive hvorfor du søker stillingen som renholder. Dersom du har spørsmål kontakter du Per Weibye på 99360376. Søknaden sendes LIME ungdomsklubb v/Per Weibye på Messenger eller på e-post til per.weibye@gmail.com

OBS: Søknadsfrist er mandag 28. juni.

Utlysning av stilling på som ungdomsarbeider på ungdomsklubben LIME

Som ungdomsarbeider jobber du på LIME´s klubbkvelder fredager kl 20-23. Sammen med klubbleder er du med på å være i miljøet å skape trygghet og deltagelse slik at LIME blir et attraktivt sted for ungdommer. Du har også et lederansvar overfor de andre medlederne, og sammen er dere med på å lage liv og aktiviteter for ungdommene på LIME

I søknaden må du fortelle litt om deg selv, si litt om din tidligere arbeidserfaring, og skrive litt om grunnen at du søker stillingen og hvorfor du har lyst til å være ungdomsarbeider på LIME. Stillingen er time-basert og lønnes etter tariff. Søkere som skal begynne i 2. videregående høsten 2021 kan bli prioritert. Dersom du har spørsmål kontakter du Per Weibye på 99360376. Søknaden sendes LIME ungdomsklubb v/Per Weibye på Messenger eller på e-post til per.weibye@gmail.com

OBS: Søknadsfrist er mandag 28. juni.

Powered by Cornerstone