LIME er på utkikk etter renholdere og ungdomsarbeidere

LIME er på utkikk etter renholdere og ungdomsarbeidere

Stilling som renholder på ungdomsklubben LIME

Renholdsarbeidet består i vask av gulv, trapp, kjøkken, toalett, støvsuging og støvtørking. Arbeidstiden er inntil 2 timer pr uke. Lønn etter tariff. Ansatte kan selv påvirke når arbeidet skal utføres. Stillingen kan deles på flere.

Er du interessert må du skrive en søknad der du fortelle litt om deg selv, si litt om din tidligere arbeidserfaring, og skrive hvorfor du søker stillingen som renholder. Søkere som skal begynne i 1. videregående høsten 2022 kan bli prioritert. Dersom du har spørsmål kontakter du Per Weibye på 99360376. Søknaden sendes LIME ungdomsklubb v/Per Weibye på Messenger eller på e-post til per.weibye@gmail.com

Stilling som ungdomsarbeider på ungdomsklubben LIME

Som ungdomsarbeider jobber du på LIME´s klubbkvelder fredager kl 20-23. Sammen med klubbleder er du med på å være i miljøet å skape trygghet og deltagelse slik at LIME blir et attraktivt sted for ungdommer. Du har også et lederansvar overfor de andre medlederne, og sammen er dere med på å lage liv og aktiviteter for ungdommene på LIME

Er du interessert må du skrive en søknad der du fortelle litt om deg selv, si litt om din tidligere arbeidserfaring, og skrive litt om grunnen at du søker stillingen og hvorfor du har lyst til å være ungdomsarbeider på LIME. Stillingen er time-basert og lønnes etter tariff. Søkere som skal begynne i 2. videregående høsten 2022 kan bli prioritert. Dersom du har spørsmål kontakter du Per Weibye på 99360376. Søknaden sendes LIME ungdomsklubb v/Per Weibye på Messenger eller på e-post til per.weibye@gmail.com

Powered by Cornerstone