Konfirmantene samlet inn til Kirkens Nødhjelp

Onsdag 10. april deltok konfirmantene i årets fasteaksjon

Foreløpig opptelling etter innsamlingsaksjon viser kr 17.856,-. Tre på topp med mest i bøssa er Martine Othelie kr 1.368,-, Emilie kr 1.410,- og Kirstin kr 2.171,-. Sistnevnte er vinner av en LIME-genser! Gratulerer og stor takk til givere, konfirmanter og alle gode hjelpere inkl sjåfører!

Bakgrunn for innsamlingsaksjonen: Et av temaene i konfirmantundervisningen er internasjonal diakoni. Kirkens Nødhjelp gjennomfører hvert år en landsomfattende innsamlingsaksjon i forkant av påskefeiringen. Aksjonen retter seg mot nødhjelp, utviklings- og påvirkningsarbeid i fattige land. Å skaffe rent vann til de som ikke har økonomi til å skaffe det selv, er en høyt prioritert oppgave. Informasjon om aksjonen blir sendt i riksdekkende medier. Kirkens Nødhjelp engasjerer seg mest der nøden er størst. De er kjent som en organisasjon som bruker lite penger på administrasjon. Dessuten gis hjelpen til de som trenger det mest, uavhengig av tro og religion.

Praktisk gjennomføring: Vedlagt ligger et kart der bøssebærerne er fordelt på ulike roder i Sømna/Trælnes. I tettbebygde strøk er det mulig å bruke beina eller sykkel. På andre roder er vi avhengig av at foreldre/foresatte hjelper med kjøring. Det er satt opp to konfirmanter på hver rode, og foreldre/foresatte må samsnakkes for fordeling av område/samkjøring. Konfirmantene får utdelt plombert bøsse og ID-kort på konfirmantundervisningen i kirka onsdag 10. april. Konfirmanten er ansvarlig for bøssen fra den er kvittert den ut til den er levert inn. Etter at roden er ferdiggått/-kjørt, skal bøssen samme kveld leveres inn på menighetskontoret, Tussbergstua, der vi har åpent kl 19:00-21.00. Her foretar vi en foreløpig opptelling. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Per på tlf 99360376.  På forhånd takk – og lykke til!

Relaterte dokumenter
Konfirmantene samlet inn til Kirkens Nødhjelp
Powered by Cornerstone