Program og informasjon høst 2017 og vår 2018

Konfirmasjonsundervisning og tjenesteoppgaver

September:

 • Kirka: Foreldremøte onsdag 06.09. kl 20:00 (konfirmantene møter ikke)
 • Kirka: Søndag 10.09. kl 11: Presentasjonsgudstjeneste. Konfirmantene møter 10:30
 • Klubbhuset LIME på Berg: fredag 22.09. kl 19-20. Presentasjon mm
 • Pilegrimstur til Olavskilden: 27.09. kl. 14:30-16.

Oktober:

 • Kirka: onsdag 11.10. kl 14.30 – 16:00; vi starter med konfirmantvafler J. Tema: Hellig hus: dåpen, nattverden og gudstjenesten
 • LIME: søndag 29.10. kl.18-21: Vi ser film: Exodus; Gods & Kings

November:

 • Kirka: onsdag 08.11. kl 14.30 – 16:00. Tema:  Hellig ord: Bibelen og bønnen
 • LIME: fredag 24.11. kl.19-20. Treenigheten. Team-besøk?

Desember:

 • Kirka: onsdag 13.12. kl 14.30 – 16:00. Tema:  Treenig Gud, kirkeåret, jul
 • Kirka: torsdag 21.12. kl 9: Lysmesse med skolene. Lysprosesjon.

Januar:

 • Kirka: onsdag 17. januar kl. 14.30-16:00. Tema:  Skapt i Guds bilde
 • LIME fredag 26. januar kl. 19:00-20:00; forberedelse konfirmantweekend

Februar:

 • Helgen 2-4. februar: Konfirmantweekend til Trondheim
  • Oppmøte/avreise Sømna kirke fredag kl.12
 • Kirka: onsdag 14. februar kl. 14:30-16:00. Tema:  Jesus Kristus, påske  og pinse

Mars:

 • LIME: søndag 4. mars kl. 18:00-20:30, Vi ser film med påsketema.
 • LIME: fredag 16. mars kl. 19:00-20:00, Forberedelse for Fasteaksjon
 • Kirka: onsdag 21. mars kl. 14:30-16:00; undervisning med påfølgende
  • FASTEAKSJON på ettermiddag/kveld
  • Utdeling av bøsser og roder

April:

 • Kirka: onsdag 11. april kl. 14:30-16:00: Undervisning/øving til samtalegudstjeneste
 • Kirka: onsdag 18. april: foreldremøte kl 19
 • Kirka: Søndag 22. april – Samtalegudstjeneste kl. 11:00
 • LIME: fredag 27. april –kl. 19:00-20:00. Team-besøk?

Mai:

 • Onsdag 2. mai – Sømna Kirke kl. 14:30-16:00, Øving til konfirmasjon, fotografering.
 • Søndag 6.mai - Sømna kirke kl. 11, konfirmasjon!

 GUDSTJENESTER

Konfirmantene skal til sammen delta på minst 10 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. Av disse er 6 felles for alle: (sett av datoene!)
- Presentasjonsgudstjenesten 10. september
- Høytidsgudstjeneste 1.juledag, eller en annen gudstjeneste i jula
- Gudstjeneste i Nidarosdomen under Trondheimsturen 4.februar.
- Høytidsgudstjeneste 1.påskedag, eller en annen gudstjeneste i påsken
- Samtalegudstjenesten
- Konfirmasjonsgudstjenesten
Da gjenstår 4 gudstjenester.

TJENESTEOPPGAVER

Alle konfirmanter har tjenesteoppgaver i 1 gudstjeneste på høstsemester og 2 på vårsemestren. Oppgavene blir relativ enkle og krever som regel ingen spesiell forberedelse (gå i prosisjon, lese tekst, hente bønnekrukke, assistere ved dåp osv.) Hvis en av søndagene ikke passer ber vi dere bytte innbyrdes OG gi beskjed om det til presten eller på Facebook gruppa.

Søndag 22. oktober kl. 11:  Hanne, Elias Sund, Solveig, Emil, Magnus, Myrla, Oliver. De tre siste har med kake og hjelper til under kirkekaffen.

Søndag 12. november kl. 11: Emma, Emilie, Ådne, Jens, Linnéa, Elias Arnes H., Anne. De tre siste har med kake og hjelper til under kirkekaffen.

Søndag 26. november kl. 11: Eila, Julie, Stine, Nikolay, Lars, Tuva, Ole-Martin. De tre siste har med kake og hjelper til under kirkekaffen.

Søndag 3. desember kl. 11: Oda, Marthe, Marius, Aleksander, Karna, Lise. De tre siste har med kake og hjelper til under kirkekaffen.

På disse gudstjenestene må de konfirmantene som har oppgaver møte senest halv time før gudstjenesten begynner. Konfirmantene begynner med å ikle seg konfirmantkappene og alle husker å ta frem hurtigpermen.

Sigridur sin mobilnummer er:  48891420

Konfirmantene har også tjenesteoppgaver på LIME som innebærer å betjene kiosken sammen med noen andre ledere. Liste for ansvarsfordeling ligger på limeweb.no.

 

Relaterte artikler
Powered by Cornerstone